Friday, September 16, 2011

Teknik Menjawab

 Bengkel Teknik Menjawab Sains telah dijalankan bersama-sama pelajar tingkatan lima

 Pelajar memberikan respon terhadap soalan yang diajukan oleh penceramah.


No comments:

Post a Comment