AKADEMIK

Macam mana?? Dah Sedia nak Exam
KESILAPAN DALAM PEPERIKSAAN
}Pelajar tidak memperuntukan masa untuk membaca arahan
}Pelajar tidak membaca semua soalan
}Pelajar tidak merancang masa dengan baik
}Pelajar tidak membuat kerangka jawapan
}Pelajar menggunakan bahasa berbunga-bunga dan istilah yang kabur
}Pelajar menyalin semula soalan
} Pelajar tidak menjawab sebahagian soalan

TEKNIK MENJAWAB SOALAN STRUKTUR
 • Jawapan berdasarkan pokok soalan.
 • Jawab dalam ruang yang disediakan.
 • Jawab dengan rangkaian ayat yang pendek, sepatah perkataan atau satu angka sahaja.
 • Elakkan ayat yang lengkap dan panjang

 • Langkah perhitungan perlu diktunjukkan untuk soalan pengiraan

 • Ikuti arahan soalan dengan tepat

 • Gunakan maklumat yang diberi dalam pokok soalan.

TEKNIK MENJAWAB SOALAN ESEI
 • Buat rangka jawapan
 • Elakkan daripada memberikan pengenalan dengan panjang lebar
 • Pastikan tulisan kemas dan mudah untuk dibaca
 • Menyemak jawapan
 • Susun kertas jawapan mengikut nombor soalan
 • Pastikan semua helaian kertas diikat kemas dan dihantar
 • Semasa menjawab soalan esei, jawab pada persoalannya. Tulis frasa pokok pada frasa pertama. Perenggan pertama sebagai pengenalan esei anda. Gunakan perenggan seterusnya untuk membincangkan isu-isu utama secara terperinci.
 TEKNIK MENJAWAB SOALAN OBJEKTIF 
 • Fahamkan keperluan kertas soalan peperiksaan 
 • Pastikan mengisi jawapan pada ruang yang betul 
 • Peruntukan masa 
 • Mulakan daripada soalan pertama Soalan-soalan sukar, gunakan akal budi 
 • Jangan ubah suatu pilihan jawapan jika anda tidak pasti kerana pilihan jawapan anda biasanya betul, jangan menggantikannya kecuali anda yakin dengan jawapan yang lebih baik.
 • Kertas jawapan jelas dan bersih 
 • Semua kertas jawapan ditandakan betul seperti jawapn yang ditanda dalam buku soalan