Saturday, May 14, 2011

Klinik Kaunseling

 Antara pelajar yang terlibat dengan klinik kaunseling.Latihan dalam Kumpulan juga dijalankan bersama-sama dengan pelajar untuk membina semangat kerjasama antara satu sama lain.

No comments:

Post a Comment